ZinCo Danmark til forsiden

Systemets opbygning

Systemets opbygning Grønne tage med taghældning

5:

Stiklinger som vist i plantelisten "Pitched/Steep Pitched Green Roof"

4:

System Sustrate "Rockery Type Plants"

3.

Floraset® FS 75

2: 

Protection Mat BSM 64

1:

 

Tagkonstruktion med rodbestandig vandtætning

Skrå grønne tage med hældninger op til 25°

I henhold til de almindelige regler for tage med vandtætning skal tagene have et fald på mindst 2 %. Tagene fås med en hældning fra 10° (18 %). Fra 10° og opad afviger det grønne tagsystem væsentligt fra systemopbygninger under 10°. Forskydningskraften øges, når tagets hældning øges, og den skal overføres til stabile bjælker. Substratlaget skal beskyttes mod erosion. Planter og plantningsmetoder skal tilpasses hældningen og eksponeringen.


Et tag med professionel vandtætning, f.eks. membraner i bitumen eller med højt polymerindhold, er en forudsætning for, at der kan skabes et stærkt grønt tag med lang levetid. Vandtætningen skal være rodbestandig, og der skal anvendes en beskyttelsesmåtte med stor vandkapacitet. Floraset® FS 75, der er et drænelement i polystyrenskum med flere funktioner, er velegnet til grønne tage med hældning.


Det er meget vigtigt at tage højde for plejen og vedligeholdelsen af det grønne tag allerede tidligt i projektets planlægningsfase. Ovenlys kan installeres og fungere som adgangsvej for personalet. 

Tekniske data*

Opbygningshøjde:
ca. 130-150 mm
Vægt, mættet:
ca. 115-145 kg/m2
Vandkapacitet:
ca. 38-44 l/m2

 

*Værdierne er typiske for Centraleuropa og varierer afhængig af bygning og sted.
BundGrafik.png
Du er her: