ZinCo Danmark til forsiden
OkologiskeFordele

Miljøfordele ved grønne tage

okoFordele02

Mikroklimaet forbedres

Grønne tage køler og tilfører omgivelserne fugt. Dette skaber et gunstigt mikroklima i de umiddelbare omgivelser og har også en positiv indflydelse på det generelle mikroklima i et tæt bebygget område. En koordineret byudvikling med grønne tage vil kunne reducere effekten af såkaldte "varmeøer" betydeligt.
OkoFordele01

Forøger vandtilbageholdelsen

Afhængig af det grønne tags udformning kan afstrømningen af regnvand reduceres med 50-90 %. Derved kan regnvandssystemets kapacitet evt. nedskaleres og der kan opnås en væsentlig
reduktion af byggeomkostningerne. 

okoFordele04

Bedre beskyttelse mod støj

Beplantede områder udgør en naturlig lydisolering og absorberer mere lyd end hårde flader. Grønne tage reducerer tilbagekastet støj med op til 3 dB og vil forbedre lydisoleringen med op til 8 dB. For bygninger, som ligger i nærheden af f.eks. lufthavne, støjende natklubber og fabrikker, vil grønne tage være en særdeles effektiv løsning. 

okoFordele05

Bring naturen ind til byerne

Anlagte grønne tage kompensere for de grønne områder, som gik tabt i byudvikling. De bliver naturlige levesteder for dyr og bringer naturen tilbage i byerne .
okoFordele06

Grønne løsninger

ZinCos systemer fremstilles af genbrugsmaterialer og er derved meget skånsomme for vores miljø. Den specielle systemjord produceres af lokale genbrugsmaterialer, hvilket mindsker CO2 udledning. 
BundGrafik.png
Ændre cookie samtykke
Du er her: