ZinCo Danmark til forsiden

Generelt om flisebelægning på tage

Stort set alt, hvad man kan skabe nede på jorden, kan man nu også skabe på tagene, forudsat at man bruger den rigtige teknologi. Eksempelvis er det nødvendigt med velkonstruerede systemer for at opnå holdbare gangarealer og køreveje på tagene. Systemerne sikrer, at tagets funktioner bevares mht. vandtætning, dræning samt varme- og lydisolering, og at belægningen kan modstå, at køretøjer accelererer og bremser. 

Dræning

Dræning

I modsætning til anlagte tage, hvor vandet skal tilbageholdes, og afløbet forsinkes, er der i forbindelse med gangarealer og køreveje behov for, at størstedelen af regnvandet hurtigt drænes fra overfladen.

 

Drænpunkterne skal kunne foretage dræning på to niveauer: på overfladen og i det underliggende dræningsniveau. ZinCo’s sortiment omfatter systemoverbygninger, der opfylder dette samt det nødvendige tilbehør til denne type opgaver.

Hældninger

Hældninger

Retningslinjerne for flade tage og DIN 18195 angiver en hældning på mindst 2 % for vandtætningsniveauet, men opstiller også regler for bygninger med mindre hældninger. "Højveje" kan anlægges med en hældning på 0°, da regnvandet ledes bort via hulrum. Stillestående vand udgør derfor ikke et problem.

 

Dæk i asfalt eller beton skal anlægges med en hældning på mindst 1,5 %. Flisedæk skal anlægges med en hældning på mindst 2 %.


Desuden skal dræningen af det relevante område ske i bygningens retning. Der skal tages højde for alle disse faktorer i den indledende planlægningsfase.

Den mest almindelige anvendelse: en kombination af gangarealer og haveanlæg

Kombination af gangarealer og haveanlæg

Hvis gangarealer og køreveje skal kombineres med grønne tage, er det ikke kun vigtigt at tage højde for systemets trykstyrke. Der skal også tages højde for vandretentionskapaciteten. Med Floradrain® FD 40-E opfyldes alle betingelser for en holdbar løsning.

 

Afhængig af udlægningsmetoden vil FD40-E enten tilbageholde vandet eller lade det løbe igennem. Under planlægningen og implementeringen skal der især fokuseres på overgangene mellem belægningsfliserne og haveanlægget.

Køreveje på tage

Generelt om køreveje på tage

Belastning

Belastning

Køreveje på tage kræver både en stabil konstruktion og en tilstrækkelig bæreevne. Hvis konstruktionen ikke kan klare en meget tung belastning, opsættes advarsler om lastbegrænsninger (som f.eks. "Maksimalt tilladt akseltryk for lastvogne op til 3,5 tons").

 

Hvis sådanne begrænsninger overholdes, kan konstruktionen strømlines, når betingelser er til det. Da hjulbelastning medfører et meget stort koncentreret tryk som følge af hjulenes relativt lille kontaktflade, skal der sikres en tilstrækkelig fordeling af trykket. Dette opnås ved hjælp af køreplader eller andre tykke materialer.

Flisernes tykkelse

Flisernes tykkelse

Flisernes tykkelse vælges efter den belastning, de skal udsættes for. Mindre belastninger (f.eks. personbiler) betyder, at belægningen ikke behøver være så stærk, som hvis den bliver udsat for større køretøjer.

 

Hvis der forekommer trafik med både biler og lastvogne, kan den rullende belastning medføre forvrængninger. Tykkere fliser vil give en større bærende flade mellem fliserne, så forvrængninger kan modvirkes.

Afgrænsning

Afgrænsning

Styring, opbremsning og acceleration på køreveje kan medføre, at der genereres enorme horisontale kræfter. For at kunne lede disse kræfter væk fra tagets vandtætning kan det være nødvendigt at anlægge glidelejer.

 

De sikrer, at kræfterne optages af en stabil afgrænsning.

Green roof system

Klik på billederne for at se dem i større version

Belægning til gående

systemaufbau_geh_fahr_geh

Belægning til biler

systemaufbau_geh_fahr_lkw

Belægning til lastbiler

systemaufbau_geh_fahr_pkw
BundGrafik.png
Ændre cookie samtykke
Du er her: