ZinCo Danmark til forsiden

Ekstensive grønne tage

Store grønne tage udgør et miljøvenligt alternativ til konventionel tagbeklædning. De er lette og har en lav opbygning. Egnede planter er f.eks. forskellige sedumarter, urter og visse græsarter. Når beplantningen er etableret, er vedligeholdelsen begrænset til én til to inspektioner om året.


Hvis anlæggene har til formål at øge biodiversiteten og tiltrække en bestemt flora og fauna, kaldes de "Biodiverse grønne tage". Biodiverse grønne tage udgør naturlige levesteder og tiltrækker flora og fauna i området, f.eks. ved at tilbyde føde, redebygningsmuligheder og hvilesteder for dyr som edderkopper, biller, sommerfugle, fugle m.m.

Karakteristika

  • Tilpassede plantemiljøer
  • Kræver minimal vedligeholdelse
  • Adgang til vand og næringsstoffer, hovedsageligt via naturlige processer
  • Overfladisk opbygning
  • Vægt ca. 50–150 kg/m²
BundGrafik.png
Ændre cookie samtykke
Du er her: