ZinCo Danmark til forsiden

Taghave

Det grønne tag "Taghave" er en tagopbygning med flere funktioner og stor vandkapacitet. Det gør det muligt at realisere en lang række designkoncepter, herunder vandanlæg. ”Taghave” er velegnet til græsplæner, flerårige planter og - med et dybere systemsubstrat - også til buske og træer. Integration med hårde landskabselementer som havegange, terrasser, indkørsler eller legepladser er også muligt.


I taghaven er det en fordel at kunne opbevare så meget regnvand som muligt, så behovet for ekstra vanding reduceres. Floradrain® FD 60 drænelementet kan indeholde store mængder vand, som er egnet til alle aspekter i forskellige typer taghaver. Vandet opbevares over hele tagarealet og overføres til planterne via kapillærfunktion og diffusion. Opvarmning af vand og vanding nedefra opnås nemt ved at installere tagdæmningselementer over udløbene fra taget. Tage med en hældning på 0° skal have denne funktion og skal desuden have monteret en egnet vandtætningsmembran. Inspektionskamre gør det muligt at inspicere og vedligeholde tagdæmningselementerne efter behov. Med automatiske vandingsmaskiner kan vandniveauet i dæmningsvandingen opretholdes, også i tørkeperioder.


Floradrain® FD 60 kan også bruges som forskalling til beton til at skabe fundament for støttekonstruktioner uden at gennembryde tagmembranen eller hæmme dræningen. Dræningskapaciteten er testet iht. EN ISO 12598.

Systemets opbygning

Systemets opbygning Heather with Lavender

6:

Græsplæne, flerårige planter og, med dybere substratlag, også buske og små træer

5:

System Substrate "Roof Garden" eller "Lawn" 

4:

Filter Sheet SF

3.

Floradrain® FD 60 fyldt med Zincolit® Plus

2: 

Protection Mat ISM 50

1:

 

Tagkonstruktion med rodbestandig vandtætning

Tekniske data*

Opbygningshøjde:
ca. 270 mm
Vægt, mættet:
ca. 340 kg/m2
Vandkapacitet:
ca. 110 l/m2

 

*Værdierne er typiske for Centraleuropa og varierer afhængig af bygning og sted.
BundGrafik.png